Dades de l'embarcacióAquesta sol·licitud serà confirmada en el termini màxim de 3 dies des de la seva recepció. El CNCB es pot veure obligat a modificar la data acordada degut a causes tècniques o climatològiques. En qualsevol cas, s'avisarà amb la major antel·lació possible.

L'USUARI està interessat en contractar l'avarada de l'embarcació, de la que s'indiquen les dades, de les quals l'USUARI s'ha rebut còpia i manifesta comprendre i acceptar en la seva totalitat com a part integrant de la present Fulla d'estada a l'escar. Ambdues parts subscriuen igualment el Reglament d'ús del servei d'avarada escrit al revers. En prova de conformitat l'USUARI signa el present formulari.

REGLAMENT D'ÚS D'AMARRATGES D'ÚS PÚBLIC TARIFAT

He leído y acepto el reglamento de uso de amarres de uso público tarifado

He llegit i accepto les condicions legals


ºC
%
knts
widget-direction Created with Sketch. W N S E
Actualitzat: